Business form

Dobro došli
na naš biznis portal

Zlatiborac - Biznis portal / Društvena odgovornost / Formulari

Ovde možete popuniti ili preuzeti formulare

Formular
prijave za donaciju

1) Opšti podaci o organizaciji

2) Podaci o projektu

Kojoj oblasti pripada projekat?

Napomena: Moguće je označiti više oblasti ukoliko je projekat kompleksniji i namenjen široj ciljnoj grupi.

Ključne aktivnosti projekta:

Napomena: Potrebno je opisati aktivnosti projekta kojima se ispunjavaju definisani ciljevi.

Opis stavki

Cena u RSD

Očekivani novčani iznos za koji aplicirate kod kompanije Zlatiborac

Ukupno

Napomena: Svi iznosi moraju biti izraženi u RSD (sa uračunatim PDV-om). Ukoliko je reč o naturalnom partnerstvu, nije neophodno popunjavati ovu tabelu.

Izaberite tip usluge donacije.

Ukoliko organizacija aplicira za donaciju keteringa, potrebno je uneti sledeće podatke:

Ukoliko organizacija aplicira za donaciju proizvoda, uneti podatke o količini proizvoda:

Naziv proizvoda

Uneti podatke o nazivu proizvoda sa veb-sajta

Količina (kg)

Uneti podatke o količini proizvoda

Ukupno

Podaci o drugim donatorima projekta

Uneti podatke o nazivu kompanije / organizacije


Uneti podatke o predmetu donacije u formi (novčana/robna)

Formular
prijave za sponzorstvo

1) Opšti podaci o organizaciji

2) Podaci o projektu

Kojoj oblasti pripada projekat?

Napomena: Moguće je označiti više oblasti ukoliko je projekat kompleksniji i namenjen široj ciljnoj grupi.

Ključne aktivnosti projekta:

Napomena: Potrebno je opisati aktivnosti projekta kojima se ispunjavaju definisani ciljevi.

Budget:

Opis stavki

Cena u RSD

Očekivani novčani iznos za koji aplicirate kod kompanije Zlatiborac

Ukupno

Napomena: Svi iznosi moraju biti izraženi u RSD (sa uračunatim PDV-om). Ukoliko je reč o naturalnom partnerstvu, nije neophodno popunjavati ovu tabelu.

Podaci o drugim sponzorima / partnerima projekta

Uneti podatke o nazivu kompanije / organizacije


Uneti podatke o kategoriji sponzorstva (zlatni, srebrni, bronzani partner, naturalno partnersto)

Sponzorski paketi

Ponudu sponzorskih paketa možete dostaviti u okviru posebnog dokumenta.